ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Ανθρωπιστικός Κύκλος
Β΄Λυκείου

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 6
Ιστορία Προετοιμασίας 2
Λατινικά 2
Έκθεση 2

Το Πρόγραμμα Σπουδών της B’ Λυκείου είναι ευέλικτο και ειδικά διαμορφωμένο, για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του μαθητή. Συγκεκριμένα η B’ Λυκείου είναι μια τάξη σταθμός για το μαθητή, αφού αποτελεί το πρώτο χρόνο από το διετή κύκλο προετοιμασίας των υποψηφίων.

Στη Β’ Λυκείου τίθενται οι σωστές βάσεις, ώστε ο μαθητής να καλύψει όλα τα προϋπάρχοντα κενά στα εξεταζόμενα μαθήματα, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της επόμενης τάξης. Αξιοποιώντας την 35χρονη πείρα μας δημιουργήσαμε ένα Πρόγραμμα Σπουδών για την B’ λυκείου, ώστε ο μαθητής :

  • Να αποκτήσει σωστή υποδομή για τα εξεταζόμενα μαθήματα,
  • Να καλύψει όλα τα γνωστικά κενά των προηγούμενων τάξεων,
  • Να εξοικειωθεί με το ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ και το νέο σύστημα αξιολόγησης,Να πετύχει στο σχολείο ΑΡΙΣΤΕΣ επιδόσεις,
  • Να ενταχθεί ομαλά στη Γ’ Λυκείου και στη φιλοσοφία των πανελλαδικών εξετάσεων.

Σχετικές Τάξεις

ΚΥΚΛΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Κάνε την κίνηση για να εξελιχθείς...