ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κύκλος Ανθρωπιστικών & Νομικών Σπουδών
Γ΄Λυκείου

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Γ’ Λυκείου είναι ευέλικτο και ειδικά διαμορφωμένο, για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του μαθητή. Συγκεκριμένα η Γ’ Λυκείου ως ιδιαίτερα καθοριστική τάξη προϋποθέτει ένα πρόγραμμα σπουδών που θα εναρμονίζεται απόλυτα με τις απαιτήσεις των τελικών εξετάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιώντας την 35χρονη πείρα μας δημιουργήσαμε ένα Πρόγραμμα Σπουδών για την Γ’ λυκείου, ώστε ο μαθητής :

  • Να αποκτήσει την απαιτούμενη γνώση και να την εμπεδώσει μέσω της ολοκληρωμένης επανάληψης,
  • Να καλύψει όλα τα κενά των προηγούμενων τάξεων,
  • Να εξοικειωθεί με τον τρόπο αξιολόγησης τόσο ως προς τη δυσκολία των θεμάτων όσο και ως προς το χρόνο,
  • Να πετύχει ΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στις πανελλαδικές εξετάσεις εξασφαλίζοντας την εισαγωγή του στη σχολή προτίμησής του.

Έκφραση Έκθεση

3 Ώρες την εβδομάδα με ασκήσεις και διαγωνίσματα προσομοίωσης

study

Κοινωνιολογία

3 Ώρες την εβδομάδα με ασκήσεις και διαγωνίσματα προσομοίωσης

ΑΡΧΑΙΑ

6 Ώρες την εβδομάδα με ασκήσεις και διαγωνίσματα προσομοίωσης

ΙΣΤΟΡΙΑ

3 Ώρες την εβδομάδα με ασκήσεις και διαγωνίσματα προσομοίωσης​

Κάνε την κίνηση για να εξελιχθείς...