ΚΥΚΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κύκλος Οικονομίας & Πληροφορικής
Γ΄Λυκείου

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3
Ανάπτυξη Εφαρμογών 3
Έκθεση 3

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Γ’ Λυκείου είναι ευέλικτο και ειδικά διαμορφωμένο, για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του μαθητή. Συγκεκριμένα η Γ’ Λυκείου ως ιδιαίτερα καθοριστική τάξη προϋποθέτει ένα πρόγραμμα σπουδών που θα εναρμονίζεται απόλυτα με τις απαιτήσεις των τελικών εξετάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιώντας την 35χρονη πείρα μας δημιουργήσαμε ένα Πρόγραμμα Σπουδών για την Γ’ λυκείου, ώστε ο μαθητής :

  • Να αποκτήσει την απαιτούμενη γνώση και να την εμπεδώσει μέσω της ολοκληρωμένης επανάληψης,
  • Να καλύψει όλα τα κενά των προηγούμενων τάξεων,
  • Να εξοικειωθεί με τον τρόπο αξιολόγησης τόσο ως προς τη δυσκολία των θεμάτων όσο και ως προς το χρόνο,
  • Να πετύχει ΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στις πανελλαδικές εξετάσεις εξασφαλίζοντας την εισαγωγή του στη σχολή προτίμησής του.

Σχετικές Τάξεις

ΚΥΚΛΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Κάνε την κίνηση για να εξελιχθείς...