ΕΠΑΛ

ΕΠΑΛ

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά Προετοιμασίας 2
'Αλγεβρα 2
Μαθηματα Ειδικότητας 1
'Εκθεση 2

Το Πρόγραμμα Σπουδών των μαθητών ΕΠΑΛ είναι ευέλικτο και ειδικά διαμορφωμένο, για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του μαθητή. Συγκεκριμένα η Γ’ Λυκείου του ΕΠΑΛ ως ιδιαίτερα καθοριστική τάξη προϋποθέτει ένα πρόγραμμα σπουδών που θα εναρμονίζεται απόλυτα με τις απαιτήσεις των τελικών εξετάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιώντας την 35χρονη πείρα μας δημιουργήσαμε ένα Πρόγραμμα Σπουδών για την Γ’ λυκείου, ώστε ο μαθητής :

  • Να αποκτήσει την απαιτούμενη γνώση και να την εμπεδώσει μέσω της ολοκληρωμένης επανάληψης,
  • Να καλύψει όλα τα κενά των προηγούμενων τάξεων,
  • Να εξοικειωθεί με τον τρόπο αξιολόγησης τόσο ως προς τη δυσκολία των θεμάτων όσο και ως προς το χρόνο,
  • Να πετύχει ΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στις πανελλαδικές εξετάσεις εξασφαλίζοντας την εισαγωγή του στη σχολή προτίμησής του.

Κάνε την κίνηση για να εξελιχθείς...