ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Τάξεις Γυμνασίου

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικα 3
Φυσική 2
Χημεία 2
Αρχαία 3
Έκθεση 2
Γυμνάσιο – Ο ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ. Η τάξεις του γυμνασίου αποτελούν τη φάση εγκλιματισμού στις απαιτήσεις του νέου Λυκείου. Συγκεκριμένα οι μαθητές: με τα συνεχή διαγωνίσματα προετοιμάζονται και τελικά διαμορφώνουν μία τεχνική απάντησης θεμάτων.Στο φροντιστήριο εμβαθύνουν σε θεμελιώδεις ενότητες, οι οποίες θα θεωρηθούν προ-απαιτούμενες για τις Πανελλήνιες εξετάσεις. νέες απαιτήσεις.

Κάνε την κίνηση για να εξελιχθείς...